Dutch Sports Infrastructure aanwezig bij Economische missie naar Cuba met Minister Lilianne Ploumen


Al is starten in Cuba niet makkelijk, toch liggen er kansen. Door de veranderende relatie tussen Cuba en de VS zijn de mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers toegenomen. Cuba zal de komende jaren een sterke ontwikkeling gaan doormaken en heeft daarbij grote behoefte aan kennis en kunde vanuit het buitenland.

Nederland heeft daarin een bijzondere positie vanwege de langdurige relatie en het opgebouwde vertrouwen. Dat ons Koninkrijk ook een deel Caribisch is maakt die band alleen maar sterker. Tegelijkertijd vormt geduld één van de belangrijkste waarden in een markt die nog sterk in ontwikkeling is. Er liggen dus zeker kansen maar het zal tijd en geld kosten om zaken te gaan doen in Cuba.

Deze week vindt er een Economische missie plaats naar Cuba met Minister Lilianne Ploumen.

Ruben Dubelaar neemt namens FME/DSI aan de missie deel om relevante publieke en private organisaties op het gebied van sport te identificeren en verkennende gesprekken te voeren met Cubaanse counterparts
zoals Minsteries, National Institute of Sports, lokale authoriteiten, sportbonden en private organisaties (projectontwikkelaars).

Meer informatie over deze missie vindt u hier. 

Bron: RVO